Ilmatar tar ett stort kliv framåt med Sveriges största solpark

Efter 1,5 år av utredningar är ansökan för Sveriges just nu största planerade solcellspark färdigställd och inskickad för miljöprövning hos länsstyrelsen i Östergötland. Det handlar om Ilmatars 550 hektar stora solpark i Olivehult, där energiproduktionen ska samexistera med fårbete i samarbete med Wästanå Gård.

Solparker ett bra sätt att effektivisera markanvändningen

Effektivisera markanvändningen

Enligt lantbrukaren Robert Pettersson (t.v. i bild) på Wästanå Gård innebär den planerade solcellsparken i Olivehult att mark som idag består av skog med låga naturvärden kan användas till att producera energi, öka den biologiska mångfalden och bidra till att producera mat.
– Vi behöver ju mer energi och betesdjur i Sverige, säger han.

Ilmatar Solar planerar bygga solpark på gammal torvtäkt

Solar farm, solar panels aerial view

I Älmhult, Småland planerar Ilmatar Solar bygga en solcellspark med en kapacitet på 340 megawatt solenergi. Området som tidigare använts till torvutvinning består av flera olika fastigheter på totalt 370 hektar. Om en solcellspark får tillstånd att byggas kommer den kopplas direkt till Svenska Kraftnäts stamnät i energiområde 4 med en kapacitet att förse 17 […]

Solcellspark med fårbete – Ett solklart val för Ilmatar

Får

Ilmatar Solar projekterar för att bygga en av Europas största solcellsparker i Olivehult, Motala kommun. Solcellsparken planeras ha en kapacitet för 550 megawatt och levererar grön energi direkt till stamnätet i elområde 3 och till 32 000 hushåll.  Ett arrendeavtal är påskrivet med fastighetsägaren och tanken är att Gotlandsfår från den KRAV-certifierade gården Wästanå ska […]

Vi bygger Nordeuropas största solpark

Tonnersjo

Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största solpark i Tönnersjö utanför Halmstad i Hallands län. Ett arrendeavtal är tecknat med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450 megawatt solenergi.