Solparker ett bra sätt att effektivisera markanvändningen

Effektivisera markanvändningen

Enligt lantbrukaren Robert Pettersson (t.v. i bild) på Wästanå Gård innebär den planerade solcellsparken i Olivehult att mark som idag består av skog med låga naturvärden kan användas till att producera energi, öka den biologiska mångfalden och bidra till att producera mat.
– Vi behöver ju mer energi och betesdjur i Sverige, säger han.