Ilmatar tilldelas Future Workplaces-certifiering även 2023

Tillväxten fortsätter men atmosfären är densamma. Under sommaren 2023 genomförde Ilmatar sin andra Siqni-medarbetarundersökning. Resultaten var än en gång mycket positiva och för andra året i rad har Ilmatar därmed förärats certifikatet Future Workplaces. Så gott som samtliga Ilmatar-anställda 96 % (2022: 91 %) svarade på enkäten och certifieringen visar på en mycket god företagskultur […]

Antti Sallila ny ekonomi- och finanschef hos Ilmatar

Bolaget förbereder för stark tillväxt och stärker sin kompetens inom finansiering, fusioner och förvärv. Ilmatar Energy Oy har utsett Antti Sallila (50) till ny ekonomi- och finanschef. Sallila lämnar en position som ansvarig direktör för strategi & fusioner inom Helen-koncernen och börjar på Ilmatar den 16 januari 2023. – Ilmatar har på kort tid utvecklats från […]

Juha-Pekka Weckström blir VD för Ilmatar

Juha-Pekka Weckström

Bolaget förbereder sig för en ny fas och mångdubblar sina mål i Norden. Ilmatar Energy Oy:s styrelse har utsett DI Juha Pekka Weckström (52) till bolagets nya verkställande direktör. Han lämnar posten som verkställande direktör för Helen-koncernen och går över till Ilmatar. Han kommer att börja på Ilmatar den 1 januari 2023. Ilmatars nuvarande verkställande […]

Ilmatar tecknar samarbetsavtal med Vinnergi

Vinergy

Vinnergi fortsätter sin satsning inom förnybar energi. Genom ett nytt samarbetsavtal med Ilmatar planeras nya, storskaliga solparker i Sverige. – Med Vinnergi som vår förlängda arm blir vi en ännu starkare aktör på elmarknaden, säger Ilmatar Solars VD Christian Gustafsson. Hos både Ilmatar och Vinnergi finns hållbarhetstänket med i hela processerna –  från avtal, genom […]