Storskaligt, förnybart och fossilfritt. Energi att vara stolt över.

Ilmatar är ett nordiskt energiföretag med målet att skala upp produktionen av grön energi. För en hållbar framtid och för en självförsörjande elmarknad i Norden.
Nu har vi etablerat oss i Sverige.

Vi bygger Nordeuropas största solpark

Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största solpark i Tönnersjö utanför Halmstad i Hallands län. Ett arrendeavtal är tecknat med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450 megawatt solenergi.

Läs mer »

Vi bygger Nordeuropas största solpark

Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största solpark i Tönnersjö utanför Halmstad i Hallands län. Ett arrendeavtal är tecknat med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450 megawatt solenergi.

Läs mer »

Ilmatar tecknar samarbetsavtal med Vinnergi

Vinnergi fortsätter sin satsning inom förnybar energi. Genom ett nytt samarbetsavtal med Ilmatar planeras nya, storskaliga solparker i Sverige. – Med Vinnergi som vår förlängda

Vi bygger Nordeuropas största solpark

Ilmatar Solar påbörjar nu projekteringen av Nordeuropas största solpark i Tönnersjö utanför Halmstad i Hallands län. Ett arrendeavtal är tecknat med Silvestica Green Forest Sverige AB som möjliggör byggandet av över 450 megawatt solenergi.

Grön energi utan gränser

Ilmatar Solar är en del av koncernen Ilmatar Energy – startad 2011 och idag en ledande aktör på förnybar energi i Norden. Tillsammans tar vi snabbare och större steg mot ett fossilfritt energisystem.

350 MW
i drift
0.5 TWh
årlig produktion
5 GW
under projektering
29900
Privatkunder
9000
B2B-kunder

Svensk solkraft – en ändlös energikälla

Ilmatar Solar utvecklar produktionsanläggningar för grön energi i Sverige. Vårt mål är att dra upp skalan för svenska solparker för att göra skillnad på riktigt.

Vi ser solparker som en energikick i det sydsvenska landskapet och solenergi som en kraft att räkna med i ett självförsörjande energisystem.

Vårt engagemang sträcker sig över anläggningens hela livscykel – från planering, finansiering, projektering och byggnation till att sälja den energi vi producerar.

Vår finansieringsmodell

Storskalig produktion av grön energi är en kapitalintensiv bransch. Tack vare ett långt och aktivt samarbete med internationella investerare har Ilmatar Energy tillgång till strukturerat kapital och är experter på finansiering av förnybar energi. Detta i kombination med teknisk spetskompetens och en stark projektportfölj i Norden ger oss möjlighet att kontinuerligt finansiera och förverkliga många projekt samtidigt.

Solcellspark med fårbete – Ett solklart val för Ilmatar

Ilmatar Solar projekterar för att bygga en av Europas största solcellsparker i Olivehult, Motala kommun. Solcellsparken planeras ha en kapacitet för 550 megawatt och levererar grön engergi direkt till stamnätet i elområde 3 och till 32 000 hushåll.  Ett arrendeavtal är påskrivet med fastighetsägaren och tanken är att Gotlandsfår från den KRAV-certifierade gården Wästanå ska beta bland solcellerna, för att återskapa naturbetesmarker. Samtidigt som solcellsparken levererar energi, kan Wästanå Gårds Gotlandsfår beta sly och gräs i solparken och därmed hålla solpanelerna skuggfria. På så sätt skapar solcellsparken positiva förutsättningar för klimatet, den biologiska mångfalden och energiförsörjningen.

Läs mer »

Solcellspark med fårbete – Ett solklart val för Ilmatar

Ilmatar Solar projekterar för att bygga en av Europas största solcellsparker i Olivehult, Motala kommun. Solcellsparken planeras ha en kapacitet för 550 megawatt och levererar grön engergi direkt till stamnätet i elområde 3 och till 32 000 hushåll.  Ett arrendeavtal är påskrivet med fastighetsägaren och tanken är att Gotlandsfår från den KRAV-certifierade gården Wästanå ska beta bland solcellerna, för att återskapa naturbetesmarker. Samtidigt som solcellsparken levererar energi, kan Wästanå Gårds Gotlandsfår beta sly och gräs i solparken och därmed hålla solpanelerna skuggfria. På så sätt skapar solcellsparken positiva förutsättningar för klimatet, den biologiska mångfalden och energiförsörjningen.

Läs mer »